พอกันทีกับความทรมาน !

ลืมไปเลยว่าเคยเป็นโรคเบาหวาน!

มีการรับประกันเสถียรภาพของระดับน้ำตาลในเลือด

โอกาสที่คุณได้กลับมาใช้วิตอย่างเต็มที่อีก และลดน้ำหนักได้แบบธรรมดา
ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับ
มีโอกาส 96% ที่จะหายตลอดกาล

พลาสเตอร์ 1 กล่อง สามารถใช้ได้หลายครั้ง
พลาสเตอร์ 1 กล่อง สามารถใช้ได้หลายครั้ง

ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด:

00
:
15
:
00

ราคาปกติ

990

฿

ราคาเก่า

1980

฿

ที่สุดแห่งประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง

ผ่านการทดลองทางคลินิกโดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมทดลองถึง 3,000 คน

“DiaNot” ได้ผ่านการทดลองทางคลินิกที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี 2013

ผลจากการทดลองทางคลินิกครั้งนี้ แม้แต่แพทย์ก็ยังประหลาดใจ

ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้มีผู้ที่ใช้“DiaNot” รวมอยู่ด้วย ภายในเวลา 3 สัปดาห์

อาการของโรคเบาหวานได้หายไปในเวลาเพียง 3 สัปดาห์

จากการทดลองพบว่า โรคเบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

“DiaNot” – คือที่ 1 ด้านการควบคุมและรักษาโรคเบาหวานในยุโรป

Certificates

“ประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมและรักษาโรคเบาหวาน” คืออะไร

“DiaNot”

เมื่อแปะพลาสเตอร์นี้ลงบนผิวหนัง ตัวยาจากสมุนไพรจีนจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง

เข้าสู่การไหลเวียนของโลหิต

การทำงานของ DiaNot

พลาสเตอร์ DiaNot ช่วยให้ร่างกายกำจัดเบาหวานผ่านทางฝ่าเท้า

พลาสเตอร์ 1 กล่อง สามารถใช้ได้หลายครั้ง

คุณประโยชน์ของ DiaNot

 • 1
  ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย เพราะผลิตจากสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ
 • 2
  ปลอดภัย
 • 3
  ไม่ใช้สารเคมีหรือปฎิกริยาเคมีในกระบวนการบำบัด
 • 4
  ให้ผลการรักษาที่ยาวนาน ยั่งยืน ถึงแม้จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
 • 5
  ผลิตภัณฑ์มีประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
 • 6
  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือตับเมื่อเทียบกับการใช้ยาเม็ดหรือแคปซูล
 • 7
  ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว เมื่อเทียบกับการรักษาโดยการฉีด
 • 8
  ใช้ง่าย และสะดวกสบาย เพียงแค่แปะทิ้งไว้ข้ามคืน
 • 9
  ได้รับประกาศนียบัตรรับรองในทุกขั้นตอน
 • 10
  นอกจากช่วยรักษาโรคเบาหวานแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถช่วยให้อาการต่างๆ
DiaNot – ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยโลกเบาหวาน นี่คือทางออกที่ดีที่สุด
พลาสเตอร์ 1 กล่อง สามารถใช้ได้หลายครั้ง

ประโยชน์ ต่อร่างกาย

 • ช่วยควบคุมสมดุลของร่างกาย
 • เสริมสร้างผนังของหลอดเลือด
 • ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติ
 • เสริมสร้างการทำงานของหัวใจ
 • ลดระดับคอเรสเตอรอลในเส้นเลือด
 • สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
 • ทำความสะอาดร่างกายจากสารพิษต่างๆ

เสียงจากแพทย์ เมื่อพูดถึงพลาสเตอร์ยาจีน ?

“ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือหลากหลายที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน

พลาสเตอร์ยาจีนนี้นับได้ว่ามีประโยชน์ มีจุดประสงค์หลักในการรักษาโรคเบาหวาน

พลาสเตอร์ยาจีนนี้มีประสิทธิภาพสูง ได้รับการพิสูจน์และรับรองโดยทีมวิจัยเฉพาะทาง

สุพจน์ เวชชาญชัย

META MIX Dietary Supplement Product

Alpha-lipoic acid

- ชวยกระตนการหลงอนซลนจากตบออนในการยอยสลายนาตาลใหเปนพลงงาน และทาลาย อนมลอสระทถกปลอยออกมาจากกระบวนการสลายนาตาลกลโคสภายในเซลล จงมผลในการลดระดบ นาตาล และอาการแทรกซอนจากโรคเบาหวาน

Coenzyme Q10

- มความสาคญตอการเผาผลาญนาตาลใหไปเปนพลงงานในระดบเซลลไดดขน ชวยทาใหการ ควบคมระดบนาตาลในเสนเลอดเปนไปตามปกต

- ชวยยบยงคอเลสเตอรอลไมใหไปเกาะอยตามผนงหลอดเลอด ลดการเกดปญหาเสนเลอดอดตน

Conjugated linoleic acid

- ชวยลดคอเลสเตอรอล และยบยงการทางานของเอนไซมไลโปโปรตนไลเพส (Lipo-protein Lipase) ชวยใหรางกายลดการสะสมของไขมนทชนใตผวหนง

L-Carnitine L-Tartrate

- ชวยปองกนโรคเบาหวาน ลดคลอเลสเตอรอล และชวยลดการสะสมของไขมนตามหลอดเลอด

ความคิดเห็น

ดิฉันได้สั่งซื้อพลาสเตอร์ต้านโรคเบาหวาน และรักษาหายได้ด้วยวิธีนี้

พลาสเตอร์นี้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดถึง 3 หน่วยหลังจากใช้ไปเพียงแค่ 2 ครั้ง

ได้รับสินค้าแล้วนะคะ คุณยายของของดิฉันใช้มันเพียง 2 ครั้ง

เจนนิสา ปาลิวงศ์

บอกตรงๆ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าพลาสเตอร์นี้ทำอะไรกับระดับตาลในเลือด ก่อนที่จะใช้

แพรวดาว เพชรอุทัย


สั่งพลาสเตอร์แล้วได้อะไร?

พลาสเตอร์ยาจีนต้านโรคเบาหวาน

DiaNot
พลาสเตอร์ 1 กล่อง สามารถใช้ได้หลายครั้ง

ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด:

00
:
15
:
00

ราคาปกติ

990

฿

ราคาเก่า

1980

฿